Reklamační protokol

 

Podmínky pro přijetí zboží do reklamačního řízení:

 

  1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.
  2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní, očištěné a zákazník zajistí jeho dostatečné zabalení pro účely přepravy do obalu, který jej bude dostatečně chránit při přepravě.
  3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.
  4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí zboží do reklamace. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo tuto dobu prodloužit.
  5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

 

Reklamační_protokol - stahuj zde